การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ

การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศมีลักษณะโครงสร้างที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่อำนวยความสะดวกในการสร้างการค้นหาและการเปลี่ยนของข้อมูลที่เก็บไว้ISRS โดยปกติจะเป็นเครือข่ายการใช้งานโดยเอกชนหรือองค์กรอิสระแต่สามารถให้เข้าถึงได้แก่ประชาชนทั่วไปบางส่วนสามารถเข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet นั่นเอง
ความแตกต่างระหว่าง ISO และระบบจัดการฐานข้อมูล dbms คือ isr มีไว้สำหรับประชาชนทั่วไปในขณะที่ดี mbs จะกำหนดสิทธิ์จำกัดเข้าถึงแก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ isr ได้มีการจัดการแบบรวมศูนย์เหมือน dbms